Kariera

Kulisy pracy w IT: wywiad z Anną Opiatowską

Zdjęcie Anny Opiatowskiej

UX, znany coraz częściej jako Product Design, to obecnie bardzo potrzebny w każdej organizacji dział. Pracy w tym obszarze szukają już nie tylko absolwenci kierunków informatycznych – szereg kompetencji miękkich w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami okazuje się kluczem do kariery w dziedzinie UX.

O tym, jak przebiega rekrutacja na to stanowisko, jakie wymagania są stawiane kandydatom oraz w jakich projektach mają szansę wziąć udział w Britenet, opowiedziała Anna Opiatowska – nasza HR Delivery Manager i Senior IT Recruitment Specialist.

Jak przebiega proces rekrutacyjny na stanowisko UX Designera?

Punktem wyjścia jest tak naprawdę CV i portfolio kandydata. Przesłane do nas aplikacje wstępnie analizujemy, a następnie wybrane przekazujemy do weryfikacji naszej liderki frontendowego obszaru UX/UI. Ważne, żeby CV było czytelne, przejrzyste i estetyczne. Jeżeli zaś chodzi o portfolio, najlepiej, gdy zawiera minimum 3, optymalnie 5-6 najnowszych projektów warstwy wizualnej i rozwiązań dla produktów cyfrowych. Głównie zależy nam na makietach systemów CRM, ERP, landing page’ów. Mniej na aplikacjach mobilnych, najmniej na zwykłych stronach internetowych.

Proces rekrutacyjny rozpoczynamy od przeprowadzenia z kandydatami wywiadu HR, a następnie rozmowy technicznej. Analizujemy doświadczenie zawodowe, motywację, kompetencje językowe oraz preferencje projektowe. Wywiad HR to też czas na przedstawienie kandydatowi czym my się zajmujemy, jak wygląda zespół specjalistów UX/UI i jakie projekty realizowane są w Britenet. Rozmowy techniczne prowadzone są przez liderów technologicznych obszaru UX/UI i jest to okazja do zweryfikowania, czy kandydat spełnia wymagania techniczne do określonej roli, a także sprawdzenia przez obie strony preferencji dotyczących projektu oraz roli w Britenet.

Proces składa się zazwyczaj z 2-3 etapów (2 etapy, gdy rekrutacja jest na potrzeby naszych wewnętrznych projektów, natomiast w przypadku poszukiwań do naszego zewnętrznego klienta przeprowadzamy 3 etapy).

Jakie wykształcenie/kierunki studiów są pomocne w pracy UX Designera?

Na pewno będą to niewątpliwie studia z zakresu informatyki, czy, już teraz coraz częściej popularnych, nowych technologii. W ofercie wyższych uczelni można coraz częściej spotkać dedykowane kierunki takie jak np. kierunek User Experience/Product Design. Pomocne będą też kierunki humanistyczne takie jak np. psychologia czy socjologia. 

Jakie kompetencje kandydata są brane pod uwagę?

Na pewno sprawdzą się kandydaci, którzy są pasjonatami technologii webowych oraz badań potrzeb w dostarczeniu jak najlepszych produktów webowych czy mobilnych końcowym odbiorcom. 

Do kluczowych kompetencji możemy zaliczyć zdolności i umiejętności analityczne, znajomość trendów w projektowaniu oraz chęć ciągłego rozwoju w obszarach UX. Ważna jest również umiejętność w samodzielnego zdobywania potrzebnych informacji oraz umiejętność pracy w zespole.

Atutem kandydata jest też znajomość narzędzi i programów graficznych takich jak Adobe XD, Sketch, Figma czy UXPin.

Co z kandydatami, którzy chcą się przekwalifikować lub tymi, dla których byłaby to pierwsza praca na tym stanowisku – czy brak doświadczenia dyskwalifikuje?

Na początku roku prowadziliśmy w Britenet rekrutacje dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w obszarze UX. Zgłosili się do nas kandydaci, którzy nie mieli portfolio bogatego w zrealizowane projekty, ale posiadali określony kierunek, w którym chcą się dalej rozwijać. W tym przypadku niewątpliwie przydała się znajomość trendów w projektowaniu, praktyczna znajomość obsługi narzędzi takich jak Figma oraz chęć do rozwoju w obszarze UX.

W jakich inicjatywach/aktywnościach warto brać udział, aby zdobyć cenne dla tego stanowiska doświadczenie? Czy są certyfikaty, w które warto zainwestować?

Myślę, że UX jest stale rozwijającym się obszarem, dlatego tak ważne jest śledzenie branży oraz czytanie publikacji dotyczących tej dziedziny – choćby na ogólnodostępnych w social mediach forach poświęconych tej tematyce. Polecam obserwowanie niekomercyjnego serwisu UX Labs poświęconego user-experience, użyteczności (usability) oraz interakcjom pomiędzy człowiekiem a komputerami (human-computer interaction), który powstał w maju 2010.

W jakich projektach biorą udział UX Designerzy zatrudnieni w Britenet?

Nasi UX Designerzy, realizują projekty mające na celu centralizację szeroko rozumianych e-usług w ujęciu europejskim. Mamy swój udział w budowaniu centralnego systemu do cyfrowych informacji i usług państwa. Jak wcześniej wspominałam, realizujemy projekty również wewnętrzne, które odpowiadają na potrzeby naszej firmy.