Zdjęcie mężczyzny trzymającego w dłoni kartę kredytową

System do zarządzania procesami przetwarzającymi dokumenty instytucji finansowych

Wyzwania

Wśród wyzwań, jakie stały przed naszym zespołem w czasie realizowania projektu należy wymienić:

  • Usprawnienie realizacji procesów do obsługi przepływu danych produkcyjnych dot. wydawania kart płatniczych oraz procesowania informacji dotyczących transakcji wykonywanych tymi kartami.
  • Umożliwienie obsługi setek równolegle pracujących projektów biznesowych, które mogą posiadać różnego typu wielopoziomowe wzajemne relacje i zależności.
  • Wprowadzenie standaryzacji tworzenia i obsługi ww. procesów biznesowych z zachowaniem szerokiej możliwości modyfikacji wykonywanych operacji dla poszczególnych kroków procesów.
  • Przeprowadzenie inżynierii wstecznej na archaicznym systemie bez obecności dokumentacji wraz z analizą rozwiązań i eliminacją niepożądanych zachowań.
Rozwiązania

Wdrożenie nowej wersji systemu automatyzującego wymianę informacji między bankami a systemami naszego klienta oraz innymi zewnętrznymi usługami. To jeden z kluczowych systemów. Główna część systemu to logika wymiany i przetwarzania danych przekazywanych w postaci plikowej, realizowana przy pomocy dedykowanych procesów BPMNowych. Dodatkowo system posiada część zarządczą z interfejsem przeglądarkowym umożliwiającą zarządzanie i nadzór nad zautomatyzowanym wykonywaniem procesów.

Efekty

Nowe procesy budowane są z gotowych komponentów, co znacząco skraca czas przygotowania kompletu procesów dla nowego banku. Procesy są dostosowywane pod konkretne potrzeby i istniejące interfejsy danego banku, co sprawia, że bank nie musi wykonywać dodatkowych prac po swojej stronie w ramach integracji z systemem. Poszczególne procesy składają się z szeregu następujących po sobie logicznych kroków przetwarzania, co umożliwia łatwą modyfikację ich logiki. System jest znacznie lepiej dostosowany do potrzeb klienta niż gotowe „pudełkowe” rozwiązania.

Technologie i narzędzia

jBPMN; JAVA; Oracle DB; Bootstrap 4 w Angular.

potrzebne logo
Klient:

Nasz klient to globalna korporacja dostarczająca szereg rozwiązań technologicznych oraz integrująca systemy informatyczne instytucji finansowych w tym banków i operatorów rozliczeniowych.