Zdjęcie przedstawia montera oraz panele fotowoltaiczne

Autorski system CRM dla firmy zielona-energia.com

Wyzwania

Klient już od kilku lat posiadał własny system CRM, jednak nie umożliwił on poprawy relacji z klientami i nie wpływał pozytywnie na efektywność pracowników. Członkowie zespołu klienta nadal korzystali z tradycyjnych rozwiązań komunikacyjnych – powodem był brak spójności, trudne i nielogiczne ścieżki sprzedażowe oraz brak odwzorowania struktury przedsiębiorstwa. Głównym celem projektu było stworzenie nowego oprogramowania oraz przeniesienie danych z aktualnego systemu CRM firmy do zupełnie nowego rozwiązania. W proces zaangażowano także zespół UX Britenet, który pracował nad warstwą wizualną projektu, przeprowadzał research oraz wywiady z docelowymi użytkownikami systemu.

Rozwiązania

Po wdrożeniu wersji podstawowej systemu CRM dokonano jego stabilizacji, dostosowując zlokalizowane przez nas lub zgłaszane przez klienta niespójności. W celu poprawy wymiany informacji z klientem wprowadzone zostało narzędzie Redmine przeznaczone do śledzenia problemów i zarządzania projektami.

Stworzono jeden spójny system gromadzący informacje o potencjalnych i nowych klientach firmy. Pozwalał on na przeprowadzenie kompletnego procesu sprzedaży – od pierwszej wizyty u klienta do momentu zakończenia prac instalacyjnych. System porządkuje działania sieci handlowej i partnerskiej oraz obieg informacji wewnątrz firmy. W konsultacji z klientem został przygotowany plan pracy nad rozbudowaniem systemu o nowe funkcje oraz przygotowanie zmian wyglądu CRM – z uwzględnieniem księgi identyfikacji wizualnej firmy. 

Efekty

Wdrożenie autorskiego systemu CRM pozwoliło między innymi na gromadzenie informacji o potencjalnych i nowych klientach firmy oraz przeprowadzanie kompletnego procesu sprzedaży od pierwszej wizyty u klienta do momentu zakończenia prac instalacyjnych. Dodatkowo udało się uporządkować działanie sieci handlowej i partnerskiej oraz obiegu informacji wewnątrz firmy.

Wersja podstawowa systemu CRM zbudowana dla zielona-energia pozwala na realizowanie podstawowych celów biznesowych. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwa stała się poprawa jakości relacji z klientami, a także doskonalenie procesów wewnętrznych, usprawnianie komunikacji oraz zwiększenie współczynników konwersji potencjalnych klientów. 

Wspólnie z klientem opracowywany jest plan pracy nad rozbudowywaniem systemu o nowe funkcje, które umożliwią firmie osiągnięcie kolejnych zakładanych celów oraz wprowadzanie dalszych modyfikacji warstwy wizualnej.

Zastosowane technologie i narzędzia 

Java 11, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Spring, Test Containers, React, Formik i Ant Design

potrzebne logo
Klient:

zielona-energia.com

zielona-energia.com to wiodący dostawca systemów fotowoltaicznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Firma działa od 2013 roku i ma rozbudowaną sieć partnerską.